Ngọc Linh - 18:30 - 14/08/2017
 
Tamnhin.net.vn Bộ Tài chính khẳng định kiến nghị của Viettel về việc tăng vốn đầu tư cho dự án tại nước ngoài dưới hình thức bảo lãnh vay vốn trong khi dự án đang bị lỗ kế hoạch dẫn đến âm vốn chủ sở hữu là "chưa phù hợp".

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước về việc rà soát, phát hiện các quy định về cơ chế, chế độ hạch toán, kế toán đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, báo cáo Chính phủ kết quả trong năm 2017.

Văn bản nêu rõ khoản 5, Điều 20 Nghị định số 91 quy định doanh nghiệp chỉ thực hiện bảo lãnh cho các công ty vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong nước với điều kiện các công ty con phải có tình hình tài chính lành mạnh, không có các khoản nợ quá hạn, việc bảo lãnh vay vốn để thực hiện dự án đầu tư phải trên cơ sở thẩm định hiệu quả dự án và cam kết trả nợ đúng hạn đối với khoản vay được bảo lãnh. 

images245584-v-1482483391096

 Đến hết năm 2016, dự án đầu tư nước ngoài của Viettel lỗ luỹ kế 3.745 tỷ đồng, nợ phải trả vượt 22.000 tỷ đồng.

Hiện Viettel đang đầu tư ra nước ngoài thông qua công ty Viettel Global. Đến hết năm 2016, dự án đầu tư nước ngoài của tập đoàn lỗ luỹ kế 3.745 tỷ đồng, nợ phải trả vượt 22.000 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của Viettel Global đạt 46.826 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả lên tới 28.491 tỷ, trong đó nợ vay là 21.099 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu DN giảm xuống chỉ còn 18.335 tỷ đồng.

Phản hồi kiến nghị của Tập đoàn Viettel về việc tăng vốn đầu tư cho dự án tại nước ngoài dưới hình thức bảo lãnh vay vốn trong khi dự án đang bị lỗ kế hoạch dẫn đến âm vốn chủ sở hữu, Bộ Tài chính cho rằng việc doanh nghiệp Nhà nước bảo lãnh cho công ty con khi dự án này đang bị lỗ, âm vốn chủ sở hữu là chưa phù hợp.

"Thực tế, tồn tại nhiều trường hợp các công ty con được doanh nghiệp Nhà nước bảo lãnh vay vốn để thực hiện đầu tư nhưng không hiệu quả", văn bản nêu rõ. 

Nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính kiến nghị về lâu dài, cần xem xét lại quy định về việc cho phép doanh nghiệp Nhà nước bảo lãnh cho các công ty con vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét