Tồn kho bất động sản tăng 15%, lên mức 105.000 tỷ đồng
Tồn kho bất động sản tăng 15%, lên mức 105.000 tỷ đồng
Theo VNREA, hiện tổng dư nợ phải trả của các doanh nghiệp bất động sản chiếm 64% tài sản, còn giá trị hàng tồn kho đã tăng 15%, ở mức hơn 105.000 tỷ đồng.