Từ khóa: Campuchia
Không ngừng củng cố quan hệ đối tác toàn diện Campuchia - Việt Nam
Không ngừng củng cố quan hệ đối tác toàn diện Campuchia - Việt Nam
Chủ tịch đảng bộ CPP đô thành Pa Socheatevong khẳng định luôn luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng sâu sắc.