Duy Ngọc - 07:23 - 13/08/2017
 
Tamnhin.net.vn Nhằm tháo gỡ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp, Chính phủ vừa chỉ đạo rà soát các điều kiện kinh doanh theo nguyên tắc thị trường của OECD.

Đây là nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa được ban hành và cáo Chính phủ trước tháng 12/2017.

A1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong lần thăm khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải

Nhấn mạnh việc cần bãi bỏ các giấy phép con cản trở sự phát triển, Thủ tướng yêu cầu rà soát các điều kiện kinh doanh theo nguyên tắc thị trường của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) gồm các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới như Mỹ, Canada và các nước Tây Âu.

Theo các chuyên gia, OECD đã đặt ra tiêu chí chuẩn mực nhất về chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 7, xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) gửi các báo cáo rà soát về điều kiện kinh doanh tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp.

Theo VCCI, trong 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hiện có tổng số 5.719 điều kiện kinh doanh (thường được gọi là giấy phép con). Trong đó, nhiều nhất là Bộ Công Thương có 27 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý với 1.220 điều kiện kinh doanh. Ít nhất là Bộ Xây dựng cũng có 17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 106 điều kiện kinh doanh. 

Hiện tại có nhiều kiện kinh doanh được cho là bất hợp lý, không cần thiết, gây cản trở cho người dân và doanh nghiệp. Do đó Thủ tướng yêu cầu các Bộ xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8, trong đó có kiến nghị phương án xử lý cụ thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét