Thái Minh - Quang Bình - 18:53 - 21/04/2017
 
Tamnhin.net.vn Sáng 21/4/2017, ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – mã EIB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại TP.HCM. Tại đại hội, các cổ đông đã không chấp nhận phương án khắc phục Eximland

Tại đại hội này, các vấn đề nổi cộm được đề cập đến bao gồm: Chuyện bán cổ phần Sacombank, miễn nhiệm ông Naoki Nishizawa - Thành viên HĐQT, hoãn miễn nhiệm ông Cao Xuân Ninh - Thành viên HĐQT Eximbank, không chia cổ tức năm 2015 và 2016, phương án khắc phục Eximland.

Việc 4 tờ trình cổ đông trong dự thảo công bố nội dung HĐCĐ thường niên 2017 trước đó đã được HĐQT Eximbank rút ra ngay tại đại hội khiến nhiều người bất ngờ. Đáng chú ý là nội dung chuyển nhượng toàn bộ 165 triệu cổ phần (9.16% vốn) Sacombank sẽ không trình ĐHĐCĐ thông qua lần này.

DSC_0366

Nhiều vấn đề “nóng” bị bỏ qua tại Đại hội cổ đông Eximbank 

Tại thời điểm 31.12.2016, theo báo cáo của Eximbank thì tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại Eximbank là 53,23%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 79,23%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất là 17,12%. Đặc biệt, Eximbank vẫn còn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 461,4 tỷ đồng.

Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, ngân hàng sẽ không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2016. Chính điều này làm nhiều cổ đông bức xúc. Bởi vì trong hai năm liền, các cổ đông vẫn không có đồng nào từ việc làm ăn có lãi của ngân hàng Eximbank. Nhiều cổ đông đặt ra dấu hỏi liệu các thành viên HĐQT có đủ năng lực để giúp Eximbank phát triển và có lợi nhuận trong năm 2017?

DSC_0379

Nhiều cổ đông ngao ngán trước cách làm ăn của Eximbank khi hai năm liền không chia cổ tức nên bỏ về 

Kết thúc đại hội, cổ đông đã thông qua 15 tờ trình của Eximbank và không thông qua 02 tờ trình. Hai tờ trình không được thông qua:

1. Tờ trình về kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 - tỷ lệ phiếu bầu 50,89%

2. Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland - tỷ lệ phiếu bầu 47,3%

15 tờ trình đã được thông qua gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2105 - tỷ lệ tán thành 99,83%

2. Báo cáo của HĐQT hoạt động của các Hội đồng, ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017 - tỷ lệ tán thành 99,84%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 - tỷ lệ tán thành 56,44%

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng 2017 - tỷ lệ tán thành 56,45%

5. Tờ trình về báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 - tỷ lệ tán thành 56,44%

6. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017 - tỷ lệ tán thành 56,44%

7. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 - tỷ lệ tán thành 56,45%

8. Tờ trình về thù lao, chi phí Ban kiểm soát năm 2016 - tỷ lệ tán thành 56,38%

9. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 - tỷ lệ tán thành 56,44%

10. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 - tỷ lệ tán thành 56,45%

11. Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 - tỷ lệ tán thành 56,41%

12. Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 - tỷ lệ tán thành 56,41%

13. Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2016 - tỷ lệ tán thành 56,37%

14. Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2017 - tỷ lệ tán thành 56,38%

15. Tờ trình về cấp đổi Giấy phép hoạt động của Eximbank - tỷ lệ tán thành 99,85%

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét