Thái Nguyên:  “Núp bóng” nạo vét lòng hồ để tận thu cát, sa khoáng?
Thái Nguyên: “Núp bóng” nạo vét lòng hồ để tận thu cát, sa khoáng?
Theo giá thị trường tại Thái Nguyên mỗi m3 cát vàng đang được bán với giá 180.000 đến 200.000 đồng. Với số lượng hàng chục chiếc tàu cuốc công suất lớn hoạt động suốt ngày đêm, với 3 năm triển khai nạo vét tại đây doanh nghiệp này đã tận thu nhiều tỉ đồng từ lòng hồ, mà chưa m3 bùn nào được đưa lên.