- 18:25 - 10/04/2017
 
Nếu bạn muốn tăng lương, hãy nói chuyện với sếp lúc 17h, còn 5h30-6h30 là thời điểm tốt nhất để tập thể dục, 9h30 thích hợp uống cà phê, theo Medical Daily.
Đồng hồ sinh học bạn nên biết để 'làm việc gì cũng tốt nhất'

Đồng hồ sinh học bạn nên biết để 'làm việc gì cũng tốt nhất'

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét