T.Chiến - Quang Bình - 08:39 - 19/04/2017
 
Tamnhin.net.vn Hội nghị phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo. Đồng thời, trang bị những kiến thức cơ bản về thông tin truyền thông trong công tác giảm nghèo bền vững ở giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 18/4, Bộ Thông tin Truyền thông (Bộ TT&TT) đã phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 cho cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực từ Đà Nẵng trở vào.

Hội nghị phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo. Đồng thời, trang bị những kiến thức cơ bản về thông tin truyền thông trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Gia lai

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị cũng giới thiệu về các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo; trao đổi, thảo luận về công tác thông tin, tuyên truyền trong công tác giảm nghèo.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT – thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 cho biết: Các cơ quan báo chí cần lưu ý thông tin, truyền thông một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp....nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn...

Ngoài ra, thông tin phải góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc, các nhóm dân cư, tạo cơ hội để đối tượng nghèo ổn định và đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập...

“Các cơ quan báo chí cần cho ra đời những tác phẩm hay, có chất lượng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi tác phẩm về Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo để ban tổ chức cuộc thi chấm, lựa chọn và trao giải, các tác phẩm có giá trị sẽ tiếp tục tuyên truyền”, Thứ trưởng Hồng cho hay.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét