Phương Thảo - 17:16 - 13/07/2017
 
Tamnhin.net.vn Sáng 12/7, sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố, khóa 15 đã bế mạc, hoàn thiện công tác cán bộ HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ (2016 - 2021).
IMG01

Ông Phạm Văn Hà, Nguyễn Văn Thành, Lê Ngọc Trữ được tặng hoa chúc mừng 

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng đọc tờ trình về bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Phạm Văn Hà, Giám đốc sở NN& PTNT; ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc sở Tài chính; Tờ trình về bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ (2016-2021) đối với ông Lê Ngọc Trữ, Cục trưởng Cục Thuế thành phố.

Với tỷ lệ 97% số đại biểu dự họp tán thành, ông Phạm Văn Hà, ông Nguyễn Văn Thành trúng cử chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ (2016-2021); tỷ lệ 95,5% tổng số đại biểu dự kỳ họp tán thành ông Lê Ngọc Trữ trúng cử chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ (2016-2021).

Trước đó, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố, Nguyễn Đình Bích đã làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ (2016- 2021) đối với ông Đỗ Song Hào do chuyển công tác khác; làm thủ tục miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ (2016- 2021) đối với 2 đại biểu HĐND thành phố là ông Vũ Văn Kiền, nguyên Giám đốc Sở Tư Pháp và ông Hoàng Duy Đỉnh, nguyên Giám đốc sở TTTT, nghỉ hưu theo chế độ.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Báo Điện tử Tầm Nhìn
Báo Điện tử Tầm Nhìn
Báo Điện tử Tầm Nhìn