Thúy Hồng - 23:25 - 10/08/2017
 
Tamnhin.net.vn Vào chiều ngày 10/8, hội nghị giao ban liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2017 đã diễn ra tại Hải Phòng
p

Chủ tịch Vusta Đặng Vũ Minh phát biểu khai mạc hội nghị giao ban 

Tham gia hội nghị có sự góp mặt của các chủ tịch Liên Hiệp Hội Việt Nam (Vusta) ông Đặng Vũ Minh, các đại biểu Vusta, đại biểu Liên Hiệp Hội Hải Phòng…

Tại hội nghị, chủ tịch Vusta, ông Đặng Vũ Minh đã báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian qua và đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2017 của Vusta.

Trong sáu tháng đầu năm, Vusta đã phối hợp với văn phòng Chính phủ tổ chức buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Vusta. Cụ thể hóa các kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc thành các nhiệm vụ Vusta thực hiện trong năm 2017.Tổ chức nhiều hội nghị như hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 5 và Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 3 (khóa VII) tại Tuyên Quang,

Tích cực thực hiện công tác vận động trí thức ở Vusta và các hội thành viên, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức KH&CN nắm vững các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Vusta tích cực triển khai công tác giám sát, kiểm tra hoạt động sử dụng viện trợ của các tổ chức trực thuộc. Thúc đẩy triển khai các kế hoạch hợp tác với một số Bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã có những ký kết thoả thuận với Vusta nh­­ư Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Uỷ ban của Quốc hội.

Đặc biệt, trong 6 tháng qua, Vusta đã tổ chức trao tặng nhiều giải thưởng như lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016

Tại Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, đồng chí Chủ tịch Vusta đã kết luận 3 vấn đề cần tập trung giải quyết. Cụ thể, Vusta, các hội thành viên phải chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản về cơ chế chính sách và các vấn đề liên quan đền công tác hội.  Vusta, các hội thành viên tiếp tục tập trung chú trọng công tác cán bộ và tổ chức bộ máy. Vusta và các hội thành viên cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động.

Trong 6 tháng đầu, Vusta đã đạt được nhiều kết quả cao như đã từng bước tham gia nghiên cứu và đề xuất cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh một số chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội. Bên cạnh đó, các hoạt động tôn vinh, sáng tạo-kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức KHCN đã có nhiều tiến bộ.

Hầu hết các Liên hiệp hội địa phương duy trì và đảm bảo chất lượng các cuộc họp ban thường vụ, ban chấp hành theo quy định; chú trọng công tác xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo và tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Vusta; tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017; đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Trong những tháng cuối năm, Vusta sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm. Phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam làm việc với lãnh đạo cấp cao và các cơ quan chức năng để báo cáo về tổ chức và hoạt động nhằm tiếp tục củng cố vị trí, vai trò đã được xác lập trong quá trình hoạt động của Vusta và các tổ chức Liên hiệp khác. Chỉ đạo Cơ quan Vusta và các Hội thành viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của Vusta năm 2017.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét