Duy Ngọc - 11:00 - 12/08/2017
 
Tamnhin.net.vn Ngày 11/8, Văn phòng Chính phủ cho biết vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lập báo cáo nghiên cứu thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó Thủ tướng chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

1-223929-1497117385120

 Phối cảnh sân bay Long Thành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng giao chủ trì phối hợp với các Bộ ngành và cơ quan liên quan tổ chức thẩm định báo cáo đồng thời báo cáo Thủ tướng đảm bảo kịp tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV theo quy định. Trước mắt, 5.000 tỷ đồng đầu tiên sẽ được giao cho Đồng Nai để lo việc này.

Bộ Xây dựng tổ chức hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện việc thẩm định, phê duyệt các khu tái định cư của Dự án theo quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thẩm định khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8.

UBND tỉnh Đồng Nai chủ động làm việc, thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy hoạch vùng phụ cận cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét