Kim Ngân - 17:21 - 20/06/2017
 
Tamnhin.net.vn Từ 5/8, nếu tổ chức tín dụng bị phá sản, dù gửi bao nhiêu tiền, bảo hiểm tiền gửi cũng chỉ chi trả cho người gửi tiền tối đa 75 triệu đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đã ký ban hành quy định về mức trả tiền bảo hiểm đối với tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng bị phá sản.

Theo đó, kể từ ngày 5/8, số tiền bảo hiểm được thanh toán cho các khoản tiền gửi được bảo hiểm quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi bao gồm cả gốc và lãi cho vay của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng, tăng 25 triệu đồng so với quy định trước đó. 

Nghĩa là dù có gửi 100 triệu đồng hay 100 tỷ đồng tại một ngân hàng thì khi ngân hàng này phá sản, Bảo hiểm tiền gửi cũng chỉ chi trả cho người gửi tiền tối đa 75 triệu đồng.

lai-suat-ngan-hang-1-1480212041325

 Từ 5/8, nếu tổ chức tín dụng bị phá sản, dù gửi bao nhiêu tiền, bảo hiểm tiền gửi cũng chỉ chi trả cho người gửi tiền tối đa 75 triệu đồng.

Như vậy, hạn mức bảo hiểm tiền gửi đã tăng thêm 25 triệu đồng sau hơn 11 năm giữ nguyên trong bối cảnh các điều kiện kinh tế vĩ mô như GDP bình quân đầu người, lạm phát, tỷ giá, lãi suất, tổng số tiền bảo hiểm hiểm đã có nhiều biến động.

Khoản 2 Điều 24 Luật bảo hiểm tiền gửi quy định đối tượng áp dụng của Quyết định bao gồm những người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Ngoài khoản đền bù của bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam, người gửi tiền sẽ nhận được tiền từ hoạt động thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng đó khi bị phá sản.

Theo Luật định hiện hành, nếu một ngân hàng phá sản, các tài sản còn lại của ngân hàng đó sẽ được ưu tiên tiến hành chi trả cho chủ nợ là các khoản vay đặc biệt đầu tiên, tiếp đến chính là những người gửi tiền, thứ ba là các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng, đối tượng tiếp theo được xét duyệt chi trả là người sở hữu trái phiếu ngân hàng, thứ năm là các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ và cuối cùng là các cổ đông của nhà băng đó.

Tuy nhiên, việc tiến hành phá sản một tổ chức tín dụng và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng đó sẽ mất 1 khoảng thời gian rất dài, và khoản tiền người dân nhận được sớm nhất chính là khoản bảo hiểm tiền gửi.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét