H.Bình - 11:12 - 13/07/2017
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại cuộc gặp mặt thân mật các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2017-2020, ngày 12/7.

Tổng Bí thư nói: "Các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm đợt này, có người đi xa, có người đi gần, có địa bàn thuận lợi, có địa bàn khó khăn, phức tạp…, nhưng làm việc gì cũng thế, phải hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, phải đúng vai, thuộc bài".

A

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, làm đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài tức là đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp thu tinh hoa của thế giới, là cây cầu hữu nghị và hợp tác, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Đất nước đang cần nguồn lực, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển, bởi vậy phải làm sao mang về nhân lực-vật lực-tài lực cho đất nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư chỉ rõ, cùng với “đúng vai- thuộc bài”, còn cần có bản lĩnh, vững vàng, tự tin. Bản lĩnh đi đôi với trí tuệ và khôn khéo.

Để làm được như vậy, phải xây dựng con người, xây dựng cơ quan đại diện cho thật tốt, đoàn kết, vững mạnh, tất cả vì dân, vì nước. Làm sao để cơ quan đại diện thực sự là hình ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ, góp phần tích cực giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người, hàng hóa Việt Nam với bạn bè các nước, để bạn bè tôn trọng và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam.

Đồng thời, cơ quan đại diện phải là cầu nối hữu nghị và hợp tác, là kênh quan trọng để tiếp thu tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm phát triển của các nước, thiết thực phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các vị đại sứ, trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài khẳng định sẽ hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các thỏa thuận, hiệp định hợp tác đã ký kết, không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Đồng thời, cam kết sẽ thường xuyên chăm lo, xây dựng tập thể cơ quan đại diện đoàn kết, vững mạnh, làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các nước, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét