Từ khóa: Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư: 'Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam'
Tổng Bí thư: "Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam"
Chiều 13/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật 87 đại biểu nông dân xuất sắc qua 30 năm đổi mới và năm 2017.
1 2