Từ khóa: nợ xấu
'Tín dụng 2017 tốt ngay từ đầu năm'
"Tín dụng 2017 tốt ngay từ đầu năm"
Trong báo cáo gửi Quốc hội, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định đã điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối chủ động, linh hoạt, tăng trưởng tín dụng trong năm 2017 đã đi được hơn một nửa chặng đường theo kế hoạch.
1