Mai Lan - 19:14 - 03/07/2017
 
Tamnhin.net.vn Hội đồng Quản trị Sacombank đã bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Phó tổng giám đốc Sacombank giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Ngày 1/7, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có nghị quyết về việc thay đổi nhân sự ở vị trí Tổng giám đốc. Theo đó, Hội đồng Quản trị Sacombank cho thôi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phan Huy Khang theo nguyện vọng cá nhân, kể từ hôm nay (3/7).

Hội đồng Quản trị Sacombank đã bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Phó tổng giám đốc Sacombank (đã có 17 năm công tác tại ngân hàng), giữ chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Phan Huy Khang. Thời gian đảm nhiệm chức vụ này của bà Diễm là 5 năm.

140404_Sacombank14_08_27_000000

Hội đồng Quản trị Sacombank đã bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Phó tổng giám đốc Sacombank giữ chức vụ Tổng giám đốc.  

Như vậy từ hôm nay, bà Diễm giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc Sacombank và là người thực hiện công bố thông tin của ngân hàng, chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chức danh chính thức.

Trước đó, tại đại hội thường niên Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sáng ngày 30/6, các cổ đông đã bầu 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 gồm ông Dương Công Minh, Kiều Hữu Dũng, Nguyễn Miên Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ, Phạm Văn Phong và bà Lê Thị Hoa.

Với hơn 3 tỷ phiếu bầu (tỷ lệ 198,3%), ông Dương Công Minh, Thành viên HĐQT đã trở thành tân Chủ tịch Sacombank thay ông Kiều Hữu Dũng.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét