Từ khóa: tác giả
Luật SHTT: Không áp dụng điều 20 thì tác giả trắng tay
Luật SHTT: Không áp dụng điều 20 thì tác giả trắng tay
Để Luật Sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống, báo điện tử Tầm Nhìn tiếp tục thông tin về việc áp dụng Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ để bạn đọc hiểu rõ hơn về Cơ sở pháp luật để giải quyết tranh chấp về quyền tác giả trong sử dụng tác phẩm âm nhạc.