Thu Hà/Vusta - 08:07 - 17/07/2017
 
Ngày 13/7, Hội Đông y tỉnh Yên Bái tổ chức sơ kết hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
e

Lãnh đạo Hội Đông y tỉnh Yên Bái trao Bằng khen của Hội Đông y Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc  

Trong 6 tháng đầu năm, công tác chuyên môn nghiệp vụ của Hội tiếp tục phát huy thế mạnh của một Hội chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bằng Y học cổ truyền. Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho hội viên Hội Đông y. Trong công tác khám chữa bệnh, tổng số lượt khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh là 128.200 lượt người. Tổng số lượt khám chữa bệnh bằng phương pháp không dùng thuốc là 4.200 lượt. Khám, chữa bệnh miễn phí cho 6.200 lượt người bệnh với số tiền trị giá 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Đông y tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển các kinh nghiệm chữa bệnh dân gian có kết quả tốt, tránh bị thất truyền. Khai thác thô gần 20.400 kg dược liệu, bào chế được 15.150kg. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội Đông y tỉnh còn một số hạn chế như  một phần giới trẻ chưa thích học nghề, nhiều người già còn chưa thực tâm truyền nghề cho con cháu nên việc kế thừa các bài thuốc của các ông lang, bà mế còn hạn chế….

Để kết quả của Hội đạt được nhiều hơn nữa trong những tháng tiếp theo, Hội tiếp tục triển khai một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tổ chức củng cố mạng lưới tổ chức Hội, phát triển hội viên mới; tiếp tục chỉ đạo, kiện toàn Ban Chấp hành các huyện, thị, thành Hội, chi hội trực thuộc; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kế thừa, nghiên cứu, phát huy, phát triển Đông y; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, CSSK nhân dân.

Nhân dịp này, 14 cá nhân được Trương ương Hội Đông y Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đông y", 5 tập thể, 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Đông y Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phấn đấu, xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội năm 2016; 1 tập thể được UBND tỉnh công nhận lao động xuất sắc và 2 cá nhân được tặng Bằng khen vì đã có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét